مقالات با تگ اپلیکیشن

پوشه چگونه میزان نصب و تعداد کاربران اپلیکیشن‌ها را محاسبه می‌کند؟
برای بسیاری از کاربران پوشه این سوال پیش می‌آید که آمار نصب ...
نحوه‌‌ی محاسبه‌ی حذف‌ها در پنل پوشه
یکی از آمارهایی که پوشه دراختیار کاربران‌اش می‌گذارد، آمار حذف اپ از ...
ارسال پیام خوش‌آمد
اولین ارتباط با کاربر، بعد از نصب اپلیکیشن با پیام خوش‌آمد شکل ...