Video file
Two hands with pushe logo
Somebody is watering
تایملاین پوشه
Pushe staff

با یکدیگر پیوند داریم

در ارتباط روزمره و کاری‌مان تلاش می‌کنیم موثر گوش دهیم، موثر صحبت کنیم و موثر بازخورد دهیم. می‌دانیم صحبت‌کردن و بازخورددادن، درست دیدن و دیده‌شدن چه‌قدر می‌تواند همه‌ی‌مان را بهتر کند.

Some people in nature
Meeting
A man is standing

[بهترینِ] خودمان هستیم

سعی می‌کنیم کارها را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم. هرازچندگاه برمی‌گردیم، ارزیابی و به‌روزرسانی می‌کنیم و ارتقا می‌دهیم. فکر می‌کنیم همیشه چیزهای بیشتری برای یادگرفتن و بهبود هست.

Some people are playing

دستان پشت پرده

پوشه با تمام تیم‌های حرفه‌ای خود، هنوز بدون شما کامل نیست
مریم عبدلی
مریم عبدلی
مریم عبدلی
Software Developer
سید مهدی میرسلیمی
سید مهدی میرسلیمی
سید مهدی میرسلیمی
Chef
ویدا لامکانی
ویدا لامکانی
ویدا لامکانی
Graphic Designer
ساناز بیداد
ساناز بیداد
ساناز بیداد
Graphic Designer
امیرحسین آل احمد
امیرحسین آل احمد
سید امیرحسین آل احمد
Software Developer
Team member image
Team member image
مهشید حدادی
Product Designer
محسن جلالیان
محسن جلالیان
محسن جلالیان
Administrative affair
حمیدرضا اکبری
حمیدرضا اکبری
حمیدرضا اکبری
Office Manager
محمد معصومی
محمد معصومی
محمد معصومی
Software Engineer
پریسا نظری
پریسا نظری
پریسا نظری
Senior Accountant
علی اوصیا
علی اوصیا
سید علی اوصیا
Data Scientist
امیرعلی صبور
امیرعلی صبور
امیرعلی صبور
CMO
صغری عبادی
صغری عبادی
صغری عبادی
House Keeper
علی رجول
علی رجول
علی رجول
Co-founder & CEO
محسن شجاعی
محسن شجاعی
محسن شجاعی
Engineering Manager
حسین قلعه
حسین قلعه
حسین قلعه
Co-founder & Strategy Officer
مهدی رحمانی
مهدی رحمانی
مهدی رحمانی
Content Writer
محمدحسین احمدی‌پژوه
محمدحسین احمدی‌پژوه
محمد حسین احمدی‌پژوه
Co-founder & Product Manager
جعفر خوش‌طبیعت
جعفر خوش‌طبیعت
جعفر خوش‌طبیعت
iOS Developer
وحید امین‌تبار
وحید امین‌تبار
وحید امین‌تبار
Engineering Manager
Toy icon
چی کار می‌کنیم
جاگلینگ
شیرینی دادن داوطلبانه
توجه به جزئیات
عصرانه خوردن دورهم
جلسات یک‌به‌یک
سفر سازمانی با خانواده
غذای خانگی و سالم
Turtle in race
Traffic light icon
چی کار نمی‌کنیم
کفش پوشیدن در محل کار
تنهایی ناهار خوردن
سرسری انجام دادن کار
بی‌توجهی به گلدان‌ها
بلند حرف زدن با تلفن
گرم کردن غذا با مایکروفر
ندیدن تلاش‌های هم‌تیمی‌ها

اطلاعات تماس

 ارتباط با مشتریان ۶۶۰۰۳۷۹۰-۰۲۱

امور داخلی ۴۹۷۰۸

hi@pushe.co

 

تهران، خیابان آزادی،

خیابان حبیب‌اله، خیابان

قاسمی، شماره‌ی ۳۳