onesignal pushe.co s-3.664-0.699-5.062-2.099c-1.397-1.398-2.097-3.087-2.097-5.065s0.699-3.667,2.097-5.065c1.397-1.399,3.085-2.099,5.062-2.099 s3.664,0.699,5.062,2.099C223.888,120.556,224.587,122.244,224.587,124.223z"/>

به نام خدا

شرایط استفاده از پوشه

سامانه پوشه به وسیله شرکت تجارت همراه روناش، جهت بهره‌مندی توسعه‌دهندگان یا دارندگان نرم‌افزارهای موبایل و وب‌سایت‌ها از خدمات خاص این سامانه ارائه می‌شود، که استفاده شما از این سامانه تابع شرایط آمده در این سند بوده، و ضوابطی که در ادامه می‌آید، بر تعاملات بین دو طرف حاکم می‌باشد.

 1. تعاریف

  1. اپلیکیشن: نرم‌افزار کاربردی است که قابل نصب و اجرا بر روی دستگاه‌های هوشمند قابل حمل باشد.
  2. وب‌سایت: هر صفحه‌ای در بستر اینترنت که قابلیت نمایش داده شدن به افراد برخط را داشته باشد.
  3. سامانه: سرویس پوشه در بستر اینترنت که خدمات ارسال اعلان و آنالیتیکس (ارائه آمار و تحلیل داده و کارکرد) را برای اپلیکیشن‌ها و وب‌سایت‌ها ارائه می‌دهد.
  4. کتابخانه پوشه: قطعه کد اجرایی پوشه در سمت کلاینت، که با قرار گرفتن درون اپلیکیشن یا وب‌سایت، امکان برقراری ارتباط بین آن اپلیکیشن یا وب‌سایت با سامانه را فراهم می‌آورد.
  5. نصب: هر باری که یک اپلیکیشن دارای کتابخانه پوشه در دستگاهی نصب شود، یک نصب از آن اپلیکیشن محسوب می‌شود. همینطور هر بار فعال شدن امکان ارسال اعلان از طریق وب‌سایت دارای کتابخانه پوشه در هر دستگاه هوشمند، یک نصب از آن وب‌سایت محسوب می‌گردد.
  6. نصب فعال: اپلیکیشن دارای کتابخانه پوشه که در یک دستگاه نصب شده و حذف نشده باشد، یک نصب فعال از آن اپلیکیشن محسوب می‌شود. همینطور فعال شدن امکان ارسال اعلان از طریق وب‌سایت دارای کتابخانه پوشه در هر دستگاه هوشمند که بعدا غیرفعال نشده باشد، یک نصب فعال از آن وب‌سایت محسوب می‌گردد.
  7. کاربر: هر فردی که از نظر سامانه، یک یا چند نصب را دارا باشد.
  8. کاربر در دسترس: هر کاربری که طی مدت چهارده روز اخیر لااقل یک تراکنش از او به سامانه رسیده باشد، کاربر در دسترس نامیده می‌شود. بنابراین کاربرانی که به دلیل عدم اتصال طولانی مدت به اینترنت، یا به هر دلیل دیگر، به مدت چهارده روز هیچ تراکنشی در سامانه از آنها به دست نیامده باشد، در دسترس محسوب نمی‌شوند تا زمانی که مجددا تراکنشی از آنها ثبت شود.
  9. اپلیکیشن منتشر شده: هر اپلیکیشنی که حداقل 10 نصب داشته باشد.
  10. اعلان: محتوای نمایشی یا هر گونه داده‌ای که بر بستر سامانه و صرفا با یک بار دستور ارسال، به کاربر یا کاربران یک یا چند اپلیکیشن یا وب‌سایت ارسال می‌شود.
  11. اعلان عمومی: اعلانی که گیرنده آن واحد نبوده و گیرندگان آن دو یا بیشتر از دو نفر باشند.
  12. پیام: هر تک‌محتوای قابل نمایش یا هر گونه داده ارسال شده به یک کاربر است. لذا هر اعلان، مشتمل بر تعدادی پیام یکسان، به تعداد گیرندگانش است.
  13. پنل: فضایی که پوشه به صورت برخط جهت بارگذاری اپلیکیشن، وب‌سایت، محتوا، مدارک شناسایی و سایر متعلقات، و نیز ارسال اعلان، مشاهده آمارها و تحلیل‌ها و استفاده از دیگر امکانات سامانه در اختیار شما قرار می‌‌دهد که به همراه ایمیل، راه ارتباط رسمی پوشه و شما است.
  14. حساب کاربری: حسابی است که با اختصاص آدرس ایمیل و رمز عبور، به شما تعلق گرفته است و شما توسط آن به پنل خود دسترسی خواهید داشت.
  15. حساب کاربری فعال: هر حسابی که حداقل یک اپلیکیشن منتشر شده داشته باشد.
 2. ارتباط طرفین

  1. استفاده شما از خدمات پوشه، تابع یک قرارداد حقوقی بین شما و شرکت تجارت همراه روناش به شناسه ملی 14005153361 به عنوان ارائه‌دهنده این خدمات می‌باشد، که از این پس، به اختصار «پوشه» نامیده می‌شود. در این سند، نحوه شکل‌گیری این قرارداد آمده، و برخی از مفاد آن نیز گردآوری شده است.
  2. قرارداد بین شما و پوشه، همواره حداقل شامل مقررات آمده در این سند، به عنوان «شرایط عمومی» می‌باشد، که از این پس به اختصار «شرایط» نامیده می‌شود، مگر در مواردی که قرارداد کتبی بین شما و پوشه منعقد شده باشد و در آن شرایط دیگری به عنوان «شرایط خصوصی» مقرر شده باشد.
  3. بنابراین مجموعه «شرایط عمومی» و «شرایط خصوصی» در صورت وجود، مقررات حاکم بر قرارداد بین شما و پوشه را تشکیل می‌دهد.
  4. در صورت بروز تناقض بین مقررات موجود در «شرایط عمومی» و «شرایط خصوصی»، اولویت با مقرراتی است که در «شرایط خصوصی» قید شده است.
 3. پذیرفتن شرایط

  1. شما به منظور استفاده از سامانه، باید شرایط استفاده از آن را پذیرفته باشید، در غیر این صورت، امکان استفاده از سامانه را ندارید.
  2. اعلام پذیرش شرایط، به روش‌های زیر رخ می‌دهد:

   • کلیک بر روی دکمه پذیرش، یا علامت زدن پذیرش شرایط استفاده از سرویس پوشه، در مواردی که در واسط کاربری نرم‌افزار یا صفحه دارنده یا ارائه‌دهنده سرویس پوشه، چنین امکانی فراهم آمده است.
   • در صورت استفاده از خدمات سامانه، از طریق صفحات اینترنتی آن، یا نصب نرم‌‌افزارهای مخصوص یا دارنده سامانه. در این صورت، شما پذیرفته‌اید که پوشه استفاده شما از سامانه را به منزله پذیرش شرایط تلقی خواهد نمود.
 4. شرایط ارائه خدمات سامانه به شما توسط پوشه

  1. پوشه همواره در حال نوآوری و ارتقای سرویس خود می‌باشد. لذا شما می‌پذیرید که شکل، نوع و نحوه و میزان ارائه خدمات در سامانه، می‌تواند به مرور زمان و بدون اطلاع قبلی به شما، تغییر کند.
  2. شما تایید می‌کنید که پوشه در قالب نوآوری‌ها و خط مشی‌های خود، می‌تواند در هر زمان بنا به تصمیم پوشه، ارائه خدمات را به شما یا سایر کاربران، ‌به صورت موقت یا دائمی، متوقف کند، یا محدودیت‌هایی را در آن ایجاد نماید، و برای این کار نیازی به اطلاع قبلی به شما نمی‌باشد.
  3. در صورت توقف ارائه خدمات به شما از طرف پوشه، که ناشی از نقض شرایط از طرف شما، یا ناشی از مسائل حقوقی و قضایی نباشد، چنانچه شما برای استفاده از خدمات، وجهی پرداخت کرده باشید و هنگام توقف ارائه سرویس از طرف پوشه، مقداری از وجه شما به صورت اعتبار در حساب کاربری‌تان همچنان موجود باشد، پوشه مبلغ معادل اعتبار موجود در حساب شما را، به نحو مقتضی به شما عودت خواهد داد.
  4. داده‌های شما متعلق به شما بوده، و ممکن است برای شما دارای اهمیت باشد. لذا حفظ دسترسی شما به چنین داده‌هایی از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر پوشه تصمیم بگیرد که به طور کلی ارائه خدمات سامانه را متوقف نماید، و یا ارائه آن را به شما متوقف نماید بدون اینکه ناشی از نقض شرایط توسط شما، یا امور قانونی و قضایی بوده باشد، چنانچه به طور منطقی ممکن باشد، پیشاپیش به نحو متعارف به شما اطلاع‌رسانی نموده،‌ و فرصت کافی را به شما می‌دهد که اطلاعاتی از حساب خود که تولیدشده توسط شما بوده و برای ادامه فعالیت شما ممکن است حیاتی باشد را از سامانه استخراج نمایید. اما به هر حال با توجه به اینکه داده‌های مربوط به کاربران که جهت تهیه گزارشات آماری در سیستم آنالیتیکس جمع‌آوری و استفاده می‌شود دارای حجم بزرگ و مکانیزم ویژه در ذخیره‌سازی هستند، تعهدی به انتقال آنها وجود نخواهد داشت.
  5. شما تایید می‌کنید که در صورت غیر فعال شدن دسترسی‌تان به حساب کاربری خود از طرف پوشه مطابق با این شرایط، دیگر امکان دسترسی به خدمات، جزئیات حساب، یا هر گونه فایل یا محتوای موجود در حساب خود را نخواهید داشت.
  6. همچنین شما می‌توانید هر زمان که خواستید، دیگر از خدمات سامانه استفاده نکنید، و نیازی نیست که توقف استفاده خود از آن را به اطلاع پوشه برسانید. در این صورت، هیچ گونه حقی جهت استرداد وجه یا حقوق دیگری که بر عهده پوشه باشد نخواهید داشت.
 5. شرایط استفاده شما از خدمات سامانه

  1. شما متعهد می‌شوید که جهت بهره‌مندی از خدمات سامانه، تنها با ارائه اطلاعات دقیق حساب کاربری خود وارد سامانه شده،‌ و از خدمات ارائه شده توسط آن استفاده نمائید، و هیچ‌گونه تلاشی برای استفاده از خدمات سامانه، از راهی غیر از ورود به حساب کاربری خود، ننمائید.
  2. شما به عنوان یک شخص حقیقی یا حقوقی متعهد می‌شوید که چنانچه در مواردی پوشه جهت ارائه خدمات به شما، اعلام نیاز به اطلاعات شخصی یا شناسنامه‌ای یا حقوقی یا ثبتی شما نمود، اطلاعات مورد نیاز از خود را، به طور دقیق و صحیح ارائه نمایید. بدیهی است که هر گونه عواقب ناشی از ارائه اطلاعات نادرست بر عهده شما می‌باشد
  3. ممکن است خدمات سامانه، برای مدت موقت یا دائمی، به صورت غیر رایگان به شما عرضه شود. در این صورت، شما می‌پذیرید که طبق تعرفه‌های اعلامی از سوی پوشه، مبالغ مربوط به خدماتی که از آنها استفاده نموده یا خواهید نمود را، از راههای اعلامی توسط پوشه، پرداخت خواهید نمود، و متعهد می‌شوید که هیچ گونه تلاشی برای استفاده از خدمات غیر رایگان، بدون پرداخت تعرفه آن نخواهید کرد.
  4. تمامی خدماتی از سامانه که به صورت رایگان به شما عرضه می‌شود، ممکن است به صورت موقت یا دائمی، با محدودیت به شما ارائه شده و دارای سقف استفاده باشند، و پوشه می‌تواند متناسب با ظرفیت‌های خود در هر زمان، سقف استفاده شما از خدمات رایگان را بدون اطلاع قبلی تغییر دهد. این تعیین سقف، می‌تواند از طریق اعمال محدودیت در شیوه، مانند محدود کردن ارسال اعلان‌های عمومی به ارسال به کاربران یا ارسال به کاربران در دسترس، به جای ارسال به نصبهای فعال، صورت گیرد.
  5. در مواردی که خدماتی، اعم از رایگان و غیر رایگان، به صورت نامحدود به شما عرضه شود، همواره مشمول مقررات مصرف منصفانه است، به این ترتیب که پوشه می‌تواند متناسب با امکانات خود، برای میزان استفاده شما از این نوع خدمات، سقف مصرف منصفانه قرار دهد، که در هر صورت این سقف کمتر از صد برابر متوسط میزان مصرف حسابهای کاربری فعال پوشه نخواهد بود.
  6. تمامی استفاده‌های شما از خدمات سامانه، باید با رعایت این شرایط، و نیز دیگر قوانین کشور مربوط به استفاده از چنین سرویس‌هایی باشد. در صورت نقض این شرایط یا قانون‌های تایید شده در مراجع قانونی مرتبط، پوشه می‌تواند به طور مستقل، یا با دستور قضایی، اقدام به بستن حساب کاربری شما نماید.
  7. شما متعهد می‌شوید که در هیچ فعالیتی که موجب وقفه یا اختلال یا تغییر در خدمات ارائه شده در سامانه، یا اجزای آنها یا عملکرد آنها یا نحوه استفاده کاربران از آنها بشود، وارد نشوید.
  8. شما تحت هیچ عنوان و به هیچ منظوری، حق کپی‌برداری، انتقال محتوا، مهندسی معکوس، بازتولید، فروش و یا تجارت با سامانه، نشان‌ها، محتواها یا خدمات ارائه شده توسط پوشه در سامانه را ندارید.
  9. عواقب ناشی از هر گونه نقض «شرایط» و یا تخطی از قوانین مرتبط (از جمله خسارات وارده به پوشه)، بر عهده شما بوده و در این زمینه، پوشه در قبال شما یا اشخاص دیگر هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
  10. در صورتی که شما این شرایط را رعایت نکنید و پوشه بلافاصله اقدامی نکند، این به معنای تایید عدم رعایت شرایط، و دست کشیدن از حقوقی که ممکن است پوشه داشته باشد نیست. بلکه امکان پیگیری و انجام اقدامات مقتضی توسط پوشه در برابر این عدم رعایت، همواره در آینده وجود خواهد داشت.
 6. حدود مسئولیت شرکت

  1. ارائه خدمات مناسب به شما، و حراست از داده‌های شما، و فراهم آوردن بهترین شرایط برای استفاده بهینه و مطلوب شما از سامانه، خواسته و مطلوب پوشه می‌باشد و نهایت تلاش خود را جهت پیشرفت در این مسیر به کار می‌گیرد. لکن با توجه به واقعیت‌هایی که بر فضای مجازی حاکم است و مخاطرات احتمالی که در آن وجود دارد، در موارد زیر، پوشه هیچ گونه تعهدی نسبت به شما نخواهد داشت:

   1. بروز هر گونه خسارتی برای شما خواه مستقیم باشد یا غیر مستقیم، خاص باشد یا عام، تبعی یا تصادفی یا هر طور دیگری که باشد. این خسارات، اموری مانند از بین رفتن یا کاهش سود،‌ از دست دادن حسن عملکرد یا شهرت شغلی، از دست دادن اطلاعات، کاهش کاربران و غیر اینها را شامل می‌شود.
   2. هر گونه خسارت یا آسیبی که توسط شما یا در اثر استفاده شما از سامانه، برای خودتان یا دیگران ایجاد شده باشد. اینها ممکن است در اثر موارد زیر، و یا موارد دیگر حاصل شود:

    • اعتماد شما به صحت یا تمامیت امور یا محتواهای نمایش داده شده در سرویس
    • تغییر یا توقف موقت یا دائمی ارائه خدمات توسط پوشه
    • حذف یا خرابی یا بروز ناتوانی در نگهداری هر بخش از محتوا یا اطلاعات ارتباطی، که توسط سامانه در اختیار شما قرار گرفته یا به شما منتقل شده است
    • ناتوانی شما در ارائه اطلاعات دقیق حساب خود به شرکت پوشه
    • عدم حفظ رمز عبور یا جزئیات حساب توسط شما به نحو ایمن و محرمانه
  2. محدودیت‌های مربوط به مسئولیت پوشه که در بند قبل به آنها اشاره شد، چه در حالت آگاهی پوشه نسبت به احتمال بروز چنین آسیب‌ها و صدماتی، و چه در حالت عدم آگاهی پوشه، پابرجا می‌باشند.

 7. شرایط حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی

  1. برای آگاهی از مقررات مربوط به نحوه محافظت از اطلاعات در سامانه، لطفا سند «شرایط حفظ حریم خصوصی پوشه» را مطالعه فرمائید. این سند نحوه استفاده پوشه از اطلاعات و داده‌های شخصی مربوط به شما یا کاربران شما، و نحوه محافظت از آنها و موارد به کارگیری آنها در حین استفاده شما از سامانه را توضیح می‌دهد.
  2. داده‌های دریافتی از کاربران شما، جهت ارائه خدمات سامانه به شما، یا دیگر بهره‌برداری‌های تجاری مطابق با این «شرایط» جمع‌آوری می‌شود. اما با توجه به اینکه افرادی که اپلیکیشن شما را نصب یا از وب‌سایت شما بازدید می‌کنند، کاربر مستقیم شما محسوب می‌شوند، اخذ مجوز جهت جمع‌آوری داده‌های مربوطه از طریق دستگاه آنها در اثر استفاده از اپلیکیشن یا وب‌سایت شما، بر عهده شما بوده، و پوشه نسبت به آن هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد. بنابراین شما باید به طور واضح نحوه عملکرد کتابخانه پوشه را که جزئی از اپلیکیشن یا وب‌سایت شما است، به کاربر ارائه نمایید و برای این منظور می‌توانید از لینک به صفحه «شرایط حفظ حریم خصوصی پوشه» یا لینک به صفحه «کتابخانه پوشه چطور کار می‌کند» استفاده کنید. به هر حال استفاده شما از سامانه به این منزله است که مجوزها و موافقت‌های مربوطه را کسب کرده‌اید. لذا عواقب ناشی از عدم اطلاع یا عدم موافقت کاربران در این زمینه، بر عهده شما می‌باشد.
  3. همچنین در مواردی که بنا به درخواست شما، یا با توجه به نیازمندی سامانه جهت ارائه برخی خدمات به شما، لازم باشد که سامانه اقدام به اخذ و نگهداری اطلاعات منحصر به فرد کاربران شما (مانند شناسه دستگاه یا حسابهای کاربری یا شماره تلفن) نماید، و این فعالیت نیز با توجه به قابلیت‌های موجود امکانپذیر باشد، علاوه بر مسئولیت شما مبنی بر ارائه نحوه عملکرد سامانه به کاربر و اخذ مجوز از او جهت برداشت این مشخصات مطابق بند قبل، پوشه نیز می‌تواند رأسا و بدون اطلاع قبلی به شما، از طریق ارسال اعلان به کاربر و ارائه توضیحات لازم به او، از اطلاع کاربر در این باره اطمینان حاصل نموده، و مطابق پاسخ کاربر به اعلان خود، نسبت به برداشت یا عدم برداشت این مشخصات اقدام نماید.
  4. شما موافقت می‌کنید که پوشه حق استفاده از داده‌های شما و کاربران شما مطابق با سند «شرایط حفظ حریم خصوصی در پوشه» را دارا می‌باشد.
  5. طبق سند «شرایط حفظ حریم خصوصی پوشه»، شما موافقت می‌کنید که در صورت بروز رخدادی که منجر به درز اطلاعات شما یا کاربران‌تان شود و پوشه با توان فنی خود جهت جلوگیری از آن مرتکب تقصیری نشده باشد، مسئولیتی در قبال آن، متوجه پوشه نخواهد بود.
 8. شرایط محتواهای درون سامانه و مجوزها

  1. با توجه به اینکه پوشه این امکان را به شما می‌دهد که بتوانید با استفاده از سامانه و بر بستر اینترنت، با کاربران خود به تبادل محتوا و اطلاعات بپردازید، تمامی مسئولیت محتواهای ارائه شده درون پنل شما، منحصرا بر عهده شما بوده، و پوشه هیچ گونه مسئولیتی در قبال این محتواها ندارد، مگر در مواردی که پوشه با کسب مجوزهای مربوطه، خود اقدام به نشر محتوایی نموده باشد.
  2. همچنین اطلاعاتی که بر بستر سامانه از کاربران شما دریافت شده، و به نحو کلی یا با جزئیات در اختیار شما قرار داده می‌شود، یا جهت استفاده شما از امکانات سامانه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، بسته به نوع عملکرد دستگاههای کاربران شما و نحوه عملکرد بخش‌های مختلف سامانه، می‌تواند صحیح، غلط، دقیق، دارای خطا، یا غیر قابل دریافت باشد. لذا هیچ گونه مسئولیت و تضمینی در مورد این اطلاعات متوجه پوشه نیست.
  3. کلیه محتواهایی که به وسیله عملکرد حساب کاربری شما بر بستر سامانه، تولید یا منتشر شود، متعلق به شما بوده، و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگری حق کپی‌برداری، انتقال، استفاده، فروش، یا تجارت با محتواهای شما از طریق سامانه را ندارد، مگر آنکه از شما و پوشه کسب مجوز کرده باشد. لذا پوشه در حفظ این حق مالکیت شما و جلوگیری از سوء استفاده دیگران از محتواها و داده‌های شما، کمال تلاش خود را می‌نماید. لکن چنانچه با وجود تلاش‌های صورت گرفته، این گونه سوء استفاده‌هایی صورت پذیرد، پوشه در قبال آن مسئولیتی ندارد. اما شما می‌توانید از راههای رسمی ارائه شده در سامانه، جهت گزارش سوء استفاده از حساب کاربری، محتواها، یا داده‌های خود به پوشه استفاده نمایید، تا حداکثر تلاش برای جلوگیری از ادامه آن صورت پذیرد.
  4. همچنین شما نیز حق هر گونه استفاده از محتوا یا اطلاعاتی که به لحاظ حقوقی یا مطابق با این «شرایط»، یا به لحاظ عرف مربوط به فضاهای مجازی و این گونه محتواها، متعلق به دیگران باشد را در سامانه ندارید، مگر اینکه از صاحب آن مجوزهای لازم را دریافت کرده باشید. بنابراین چنانچه پوشه در اثر رسیدن گزارش یا به هر نحو دیگری اطلاعی یابد مبنی بر اقدام شما بدون کسب مجوز لازم جهت استفاده از محتوا، اپلیکیشن، وب‌سایت، اطلاعات یا هر چیز دیگری که متعلق به غیر است، می‌تواند مطابق بررسی‌ها و نظر خود، حساب کاربری شما را مسدود، یا اقدامات لازم دیگر را به عمل آورد. مثلا در صورتی که شما اپلیکیشنی در پنل خود ثبت نمایید که نام بسته آن اپلیکیشن در مارکت، توسط ایمیلی غیر ایمیل شما منتشر شده باشد (که در نتیجه آن ایمیل مالک این اپلیکیشن شناخته می‌شود)، در صورتی که پوشه از عدم موافقت مالک اپلیکیشن با ثبت آن در پنل شما مطلع شود، می‌تواند اپلیکیشن ثبت‌شده توسط شما را از پنل شما حذف نماید.
  5. حق استفاده از حساب کاربری شما، منحصرا از آن شما است، و حق واگذاری آن به غیر، به نحو موقت یا دائمی، و جزئی یا کلی را ندارید. لذا مسئولیت کلیه کارکردهای پنل این حساب با خود شما خواهد بود.
  6. همچنین هر گونه اعلامی توسط پوشه از طریق آدرس ایمیل مربوط به این حساب کاربری، اعلام مستقیم به شما تلقی شده و شما به عنوان مطلع از آن اعلام تلقی می‌شوید، و هر گونه پیامی که از طریق این آدرس ایمیل به رایانامه‌های رسمی پوشه برسد، پیام اصیل از سمت شما محسوب خواهد شد.
  7. حق ارسال محتوا به کاربران شما از طریق سامانه، منحصرا از آن شما بوده و مسئولیت اخذ موافقت‌های لازم از کاربران‌تان در این زمینه نیز، بر عهده شما است، و پوشه نیز اجازه ارسال محتوا به کاربران‌تان را، جز از طریق حساب کاربری شما نخواهد داد. با این حال، چنانچه مواردی از ارسال محتوا به کاربران شما جز از طریق حساب کاربری شما رخ دهد که پوشه با تمام امکانات در اختیار خود نتوانسته باشد از آن جلوگیری کند، پوشه در قبال آن هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
  8. همچنین پوشه هم، حق ارسال محتوا به کاربران شما را ندارد، مگر در مواردی که مجوز و موافقت مربوطه را از شما دریافت کرده باشد، یا اینکه موارد دیگر این «شرایط»، یا مقررات حقوقی یا احکام قضایی این حق یا وظیفه را برای پوشه ایجاد نماید.
  9. ایجاد، انتشار یا ثبت هر نوع بدافزار، یا محتوای آزاردهنده، غیر قابل تحمل، یا مزاحم، یا منافی عفت عمومی و هنجارهای اجتماعی و اسلامی، در سامانه یا از طریق آن ممنوع است، و مسئولیت و عواقب ناشی از رخداد این امور از طریق پنل شما، صرفا بر عهده شما می‌باشد.
  10. همچنین شما مجاز نیستید که از کتابخانه پوشه در اپلیکیشن‌های زیر استفاده کنید:
   1. هر نوع اپلیکیشن با عملکرد مخرب، یا جاسوسی، یا فریب‌کارانه
   2. هر نوع اپلیکیشن با محتوای تقلبی یا مزاحمتی یا منافی عفت عمومی و هنجارهای اسلامی
   3. هر نوع اپلیکیشن که خدمات کاربردی خاصی که مطلوب و مورد درخواست کاربر هنگام نصب آن باشد را ارائه نداده، یا صرفا جهت ارسال محتوا به کاربر و تبلیغات مورد استفاده قرار می‌گیرد
   4. هر نوع اپلیکیشنی که مخفی و بدون آیکون آشکار باشد.
  11. چنانچه پوشه برای بررسی رعایت این «شرایط» توسط شما، یا برای انجام بررسی‌های فنی، درخواست دسترسی به بسته نصبی هر یک از اپلیکیشن‌های منتشر شده در پنل شما، یا اطلاع از محل انتشار آنها در فضای مجازی را داشته باشد، شما متعهد به ارائه بسته نصبی مد نظر و محل انتشار عمومی آن هستید. عدم ارائه اطلاعات درخواستی در این زمینه، یا ارائه اطلاعات اشتباه، به منزله نقض این «شرایط » محسوب شده، و پوشه می‌تواند بنا به تشخیص خود در این زمینه عمل نموده، و اقدام به حذف اپلیکیشن مد نظر از پنل شما، یا بستن حساب کاربری شما نماید.
 9. پایان ارتباط شما با پوشه

  1. این «شرایط» تا زمانی که شما یا پوشه به ارتباط خود خاتمه دهید، اعمال می‌شود.
  2. با پایان یافتن زمان اعمال این «شرایط»، کلیه حقوق قانونی، الزامات و تعهدات مربوط به شما یا پوشه، که در طول اجرای این «شرایط» ایجاد شده، یا به طور صریح یا ضمنی نسبت به ادامه آن تاکید شده است، متاثر از پایان این «شرایط» نخواهد بود، و بر اساس بند 11-2 به قوت خود باقی بوده و قابل پیگیری می‌باشد.
  3. پوشه در موارد زیر، می‌تواند قرارداد حقوقی خود با شما را لغو، و به ارتباط خود با شما خاتمه دهد:
   1. در صورت نقض هر کدام از مواد یا بندهای «شرایط»، یا در صورتی که عملکرد شما به گونه‌ای باشد که نشان دهد مایل به تبعیت از مفاد «شرایط» یا قادر به تبعیت از آن نیستید؛ یا
   2. پوشه به لحاظ قانونی ملزم به انجام این کار شود (مثل اینکه بخشی از خدمات ارائه شده در سرویس غیرقانونی باشد یا بشود)؛ یا
   3. از نظر پوشه، وضعیت خدمات ارائه شده به شما به گونه‌ای باشد که به لحاظ تجاری دیگر قابل اجرا نباشد؛ یا
   4. شرایطی حاصل شود که امکان دریافت خدمات از مجموعه‌هایی که پوشه جهت ارائه خدمات به شما، از آنها خدمات دریافت می‌کند یا می‌تواند دریافت کند، دیگر توسط پوشه میسر نباشد.
  4. هیچ کدام از مفاد آمده در این ماده، حقوق پوشه ناشی از مفاد آمده در ماده 4 «شرایط»، مربوط به شرایط ارائه خدمات به شما را تحت تاثیر قرار نداده و محدود نمی‌کند.
 10. تغییرات شرایط

  1. پوشه ممکن است هر از چند گاهی این «شرایط عمومی» را تغییر دهد که در این صورت، نسخه جدید آن را در قسمت مربوطه در پایگاه اینترنتی خود قرار داده و جهت اطلاع‌رسانی به شما، اعلامیه‌هایی را نیز در پایگاه اینترنتی خود قرار داده، و در صورت امکان، از طریق ارسال نامه الکترونیک تغییر «شرایط» را به اطلاع شما خواهد رساند.
  2. تغییرات شرایط، زودتر از 14 روز تقویمی پس از ارائه «شرایط» جدید، اعمال نخواهد شد، مگر آنکه تغییرات ناشی از مسائل حقوقی و قانونی بوده، و یا تغییرات مربوط به خدمات سامانه و عملکردهای جدید باشد، که در این صورت فورا اعمال می‌شوند.
  3. شما باید مرتبا «شرایط» را بررسی کنید تا از تغییرات آن به نحو کامل مطلع شوید. بنابراین شما تایید می‌کنید که استفاده شما از خدمات سامانه پس از تاریخ اعلام یا اعمال تغییرات «شرایط»، به منزله پذیرش به‌روزرسانی «شرایط» توسط پوشه، از جانب شما خواهد بود.
  4. چنانچه شما مایل به پذیرش «شرایط» جدید، پس از اعلام تغییرات نباشید، باید استفاده خود از سامانه را متوقف نمایید.
 11. شرایط حقوقی عمومی

  1. شما موافقت می‌کنید که پوشه می‌تواند اعلامیه‌ها یا بیاناتی (مانند موارد مربوط به تغییرات شرایط) را از طریق رایانامه، پست، تلفن یا پیامک، به شما رسانده و در اختیار شما قرار دهد.
  2. این قرارداد تحت نظارت قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و تمام اموری که در قرارداد قید نشده باشد، وفق قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران، در مورد آن عمل خواهد شد.
  3. طرفین می‌پذیرند که شکایات خود از یکدیگر که مرتبط با این قرارداد یا ارائه و استفاده از سامانه باشد، را صرفا به مراجع قضایی صالح در جمهوری اسلامی ایران ارجاع نمایند، و شکایات واصله به غیر مراجع فوق، از طرفین مسموع نخواهد بود.
  4. چنانچه مرجع قضایی صالح، به غیرقانونی بودن بخشی از «شرایط» حکم دهد، آن بخش بدون تاثیر بر بخش‌های دیگر حذف شده، و بخش‌های دیگر به قوت خود باقی خواهند بود.

جهت دریافت نسخه‌ی قبلی مستندات حریم‌خصوصی و شرایط استفاده، روی این لینک کلیک کنید.

همیشه در کنارتان هستیم

در اولین فرصت با ایمیل به شما پاسخ خواهیم داد.

شاید جواب سوال شما اینجا باشد: سوالات متداول ، مستندات
وارد کردن تمامی فیلد ها الزامی است.
پیام شما با موفقیت ارسال شد